IEA om förnybar energi

Den 18 januari arrangerar Energiforsk tillsammans med IEA ett seminarium där den senaste marknadsprognosen för förnybar energi Medium Term Market Report on Renewable Energy presenteras.

Bland annat ska rapporten visa på att det kommer att byggas 30 000 solpaneler och 2,5 vindkraftverk varje timme de närmaste fem åren. Förutom el utan täcker rapporten också värme och biodrivmedel.

Huvudförfattaren från IEA, Heymi Bahar presenterar rapporten.

Läs mer om seminariet här.