Eolus förvärvar från ZCF Wind Wall

Eolus Vind AB meddelar att de har förvärvat 60 procent av ett vindkraftsprojekt i Kalifornien från ZCF Wind Wall LLC.

Förvärvet genomfördes med en köpeskilling om 4 miljoner kronor (450 000 dollar).

 Den första fasen av projektet kommer att använda sig av turbiner från Vestas på en kapacitet om 40 megawatt.