Empower PN Oy: Tjänster för vindkraftsanläggningens hela livscykel

Empower PN Oy har varit ansvariga för projektledning, infrastruktur, elektrifiering och datakommunikation när TuuliWatti byggt 130 vindkraftverk på ett tiotal platser i Finland.– Företagets projektorganisation arbetade i en mycket god anda genom hela projektet, levererade i tid och inom den fastställda budgetramen. Vårt samarbete kommer att fortsätta, säger Jari Suominen, vd för TuuliWatti. 

Finland upplever just nu ett rekordår gällande bygge av vindkraftverk. Hundratals nya vindkraftverk byggs runtom i landet och majoriteten av dessa finns i de fyra österbottniska landskapen. Visserligen sker utbyggnaden från en låg nivå då vindkraftens andel av den totala elförsörjningen bara är två till tre procent, än så länge. I slutet av 2015 kunde man räkna till sammanlagt 387 vindkraftverk med en produktionskapacitet på 1 005 megawatt i Finland.

I denna nybyggaranda verkar Empower PN Oy, som tillhandahåller service till vindkraftsföretag i Finland.  De är också ett av de mest erfarna vindserviceföretagen i och med sina tio år i branschen.  Deras service täcker hela vindkraftsparkens livsspann: från utveckling till konstruktion, service och underhåll. Allt för att kunden ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.   

Empowers förslag gick hem hos TuuliWattiBland företagets kunder ingår energiföretag och ägare av kraftanläggningar, investerare, anläggningsleverantörer och komponenttillverkare.  Ett av Empowers senaste projekt är service till bygget av 130 vindkraftverk i Finland som finska TuuliWatti står bakom. TuuliWatti utvecklar och bygger vindkraftsparker på land och stod för en tredjedel av Finlands vindkraftsproduktion år 2015.  

– Vi skickade ut en förfrågan till ett tiotal företag och Empower tog hem den här affären då deras förslag bäst passade ihop med våra behov. Jag kan säga att hela arbetet överträffade våra förväntningar och vi är mycket nöjda med deras leverans och service av hela projektet, säger Jari Suominen.

Projektets finansiering omfattar 6,4 miljarder kronor och det inkluderar bygget av 130 vindkraftverk på ett tiotal platser i Finland, med den totala kapaciteten på 479 megawatt. Den sista installationen kommer att ske hösten 2017.

 I Finlands energi- och klimatstrategi har det ställts som mål att vindkraftsproduktionen 2025 ska uppgå till nio terawattimmar (TWh). Detta motsvarar en effekt på cirka 3 750 megawatt och förutsätter att omkring 800-900 nya vindkraftverk byggs före 2025.

Intresset stort för Empower

Runt Empowers montern på Vind 2016, en mässa som gick av stapeln i slutet av oktober i Stockholm, fanns det många intressenter. Samira Niemelä, elektroingenjör på universitetsnivå och Jaakko Ala-Reinikka, civilingenjör på Empowers vindkraftsavdelning, var i Stockholm för att hitta framtida samarbetspartners och därmed skapa nya affärsmöjligheter.

– Vi har haft många intressanta och givande diskussioner under mässdagarna med vindkraftsutvecklare och andra serviceföretag inom vindkraft. Responsen från besökarna har varit bättre än vad vi någonsin kunde hoppas på. Att intresset varit så stort beror nog på att Empower ännu inte blivit en så känd aktör inom den svenska vindkraftsindustrin. Nu kommer vi att kontakta potentiella kunder och fortsätta diskussionerna med dem, säger Samira Niemelä.  

Deras fokus mot den svenska marknaden är att skapa kontakter för affärsmöjligheter och då främst inom konstruktionsdelen.

– I Sverige verkar man vara mest intresserade av konstruktionsdelen, just nu i alla fall, och nu tycker vi att det är dags att vi delar med oss av vår expertkunskap inom sektorn för service till vindkraftsföretag, säger Samira Niemelä.

Service som täcker hela livscykeln

Empower erbjuder service som täcker vindkraftparkens hela livscykel: från förstudier, kampanjer för vindmätningar, elektrifiering, konstruktion, underhåll med mera. Man har också expertis för att göra produktionsbedömningar för vindinformation.

– Utifrån kundens önskemål och behov kan vi agera som en flexibel och mångsidig servicepartner för att ta fram de ultimata servicelösningarna, säger Samira Niemelä.

Empower kan ta hand om det som kallas “Balance of Plant”.

– Vår totallösning inom konstruktionsservice tar hand om kundens projekt, från A till Ö. Efter konstruktionsperioden är vår roll att ta hand om servicen av transformatorstationer, elektrifiering och service dygnet runt, året om, säger Jaakko Ala-Reinikka.  

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor

Arbetsmiljön och säkerhetsfrågor är viktiga punkter för att minimera olyckor och tillbud vid arbete på vindkraftsverken. Empower gör kontinuerligt kontroller och riskbedömningar för öka säkerheten och förebygga arbetsplatsolyckor.

– Vi kompromissar aldrig i frågor som rör säkerheten då våra anställda är en avgörande och viktig del i vår verksamhet. Ett regelverk för arbetsplatsskador är också ett krav för att kunna hålla god kvalitet och en fråga om kundnöjdhet.  Om en olycka inträffar gör vi analyser av orsaken och vi fokuserar på att kontinuerligt identifiera, ta bort och minimera riskerna - allt för att hela tiden jobba för att förbättra och öka säkerheten vid arbetsplatserna. Empowers strävan och mål är att ha noll arbetsplatsolyckor, säger Samira Niemelä.  

När det handlar om utbyggnaden av vindkraft i Finland och allmänhetens inställning är den fortfarande positiv men det kan komma att ändras när utbyggnaden startar i större skala.

Empower har kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetscertifikaten: ISO 9001, OHSAS 18001 och ISO 14001.

 

För mer information kontakta:

Samira Niemelä

Tel + 358 44 425 48 42

E-mail: samira.niemela@empower.fi

 

Jaakko Ala-Reinikka

Tel + 358 44 425 28 07

E-mail: jaakko.ala-reinikka@empower.fi