Burbo Bank Extension har börjat leverera el

Nyligen började Dong Energy’s havsbaserade vindkraftsprojekt Burbo Bank Extension, utanför Storbritannien, att leverera el.

Parken, som totalt omfattar 258 megawatt, väntas bli färdigställd i sin helhet under första kvartalet 2017.

Turbinerna som nu snurrar kommer bland annat från MHI Vestas (samriskföretag mellan Vestas och Mitsubishi Heavy Industries) och omfattar en kapacitet på åtta megawatt vardera. MHI Vestas turbin på åtta megawatt räknas som den största kommersiella turbinen i världen, skriver Forbes.