Gamesa vinner första order för G132

Gamesa har vunnit en första order för sin nya turbin G132 på över 3 megawatt.

Avtalet avser ett projekt i Mexiko på 198 megawatt.

Turbinen är tillverkarens senaste version av plattformen på 3,3 megawatt. Den första prototypen testades i Spanien under sommaren 2016.