Centrica i avtal med Younicos

Younicos har vunnit ett avtal från Centrica. Avtalet omfattar en kapacitet på 49 megawatt och avser en lagringsanläggning.

Avtalet är en del av Centricas plan att expandera och bygga ett flertal flexibla kraftanläggningar.

Anläggningen kommer att byggas i Roosecote, England, och kommer att leverera el i förhållande till toppar i efterfrågan.  

Byggstart planeras till mars 2017.