Ny amerikansk lag underlättar för vindkraften

I USA har vindkraftsägare tidigare haft en tillståndsperiod om fem år, med detta menas en period där man ser över om en vindkraftsetablering på något sätt stör eller orsakar dödsfall bland örnar och kungsörnar.

Nu ska perioden på fem år utökas till 30 år, skriver Reuters.

Något som är positivt för vindkraften men oroar viltförvaltare då det förlänger perioden av oavsiktliga dödsfall bland fåglarna.

Vindkraftsägare har tidigare efterfrågat en förlängning av U.S. Fish and Wildlife Service, bland annat med argumentet att kunna erbjuda mer stabilitet för investerare.

Förfrågan gick igenom, då U.S. Fish and Wildlife Service menar att kungsörnsbeståndet (40 000 fåglar) ska klara av att förlora omkring 2 000 fåglar per år, utan att det ska påverka populationen.  Samma för örnbeståndet (140 000) som väntas kunna klara av ett bortfall av 4 200 per år.

Lagen träder i kraft 15 januari 2017.