UTE avyttrar del av Valentine vindpark

UTE, baserad i Uruguay, planerar att avyttra 80 procent av vindkraftparken Valentine (i USA) på börsen.

Parken har en kapacitet på 70 megawatt.

Den totala investeringen omfattar 1,6 miljarder kronor (171 miljoner dollar).

Delar av Valentine har varit i drift sedan september 2016.