Vestas vinner avtal från SWF Nominees

Vestas har tecknat ett avtal gällande turbinleverans till det australienska vindkraftsprojektet Sapphire Wind Farm. Totalt avser avtalet leverans av 75 turbiner typ V126 på 3,45 megawatt. 

Kund är SWF Nominees Pty Ltd, ett samarbete mellan CWP Renewables och olika fonder inom Partners Group. Vestas har tecknat ett avtal genom balance-of-plant entreprenören Zenviron.

Installation och driftsättning av turbinerna planeras till andra halvan av 2018. Parken ska kunna försörja 110 000 hushåll med el.