Courtenay vindpark når full drift

200 megawatt av vindkraftkapacitet är nu igång, Xcel Energy har driftsatt hela sin vindpark Courtenay.

Projektet är lokaliserat nära staden Courtenay, norr om Jamestown i USA.

Totalt ska det finnas 100 turbiner över 25 000 tunnland mellan 60 landägare.

Parken har en kapacitet att försörja 100 000 hushåll med el.