EDP Renewables slopar Number Nine

EDP Renewables har tagit ett beslut om att inte fortsätta med planerna att konstruera vindkraftsprojektet Number Nine i Aroostook, Maine USA.

Anledningen ska bland annat bero på att EDP inte lyckades få igenom ett elkraftavtal i Connecticut, vilket i sin tur påverkar de planerade överföringsledningar som behövdes för att koppla ihop projektet med nätet i New England.