Eolus köper från Vestas

Eolus har nyligen tecknat avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell V100 på 2,2 megawatt vardera, för uppförande under 2017.

Verken ska uppföras i projekten Gunillaberg, Lunna, Täppeshusen och Vilseberga. Avtalen omfattar även fullserviceavtal. Projekten Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk) och Täppeshusen (2 verk) förväntas kunna tas i drift i augusti 2017. Projekt Vilseberga (2 verk) beräknas kunna tas i drift i oktober 2017.