Amerikansk vindkraftspark snart färdig

Mitt i ett skördat majsfält reser sig nu en vindkraftsturbin upp mot skyn. Projektet, Amazon Wind Farm, kommer väl i drift omfatta 104 turbiner.

Just nu väntar 19 turbiner på att få bli installerade, 84 är redan på plats. Parken väntas bli färdig i slutet av 2016.

60 000 hushåll kommer kunna försörjas med el från parken.