DNV GL i samarbete med John Laing

DNV GL har assisterat John Laing i en investering i ett havsbaserat vindkraftsprojekt, Horath i Tyskland.

Parken består av nio stycken turbiner från Vestas, typ V112 på 3,3 megawatt vardera.

Samarbetet har fortsatt sedan en längre tid tillbaka, DNV GL hjälpte bland annat till under förvärvet av vindkraftsprojektet Klettwitz på 89,1 megawatt.