Gamesa levererar 75 turbiner till Texas

Gamesa har vunnit ett avtal från Terna Energy. Avtalet omfattar ett vindkraftsprojekt på totalt 155 megawatt.

Tillverkaren ska leverera 75 stycken av sin G114 turbin på 2,1 megawatt vardera.

Gamesa kommer att leverera, installera och även förse projektet med service under en period om fem år.