Vestas kammar hem australiensk order

Vestas har vunnit en order på en kapacitet om 180 megawatt. Avtalet gäller ett vindkraftsprojekt i Australien.

Leveransen kommer att omfatta turbinerna V112 på 3,45 megawatt och V117 på 3,45 megawatt.

Kund är Mt Emerald Wind Farm Pty Ltd, dett dotterbolag till RATCH Australia Corporation (RAC).

Installation och idrifttagning väntas andra halvan av 2018.