Eolus får grönt ljus för sitt största projekt hittills

Eolus vindkraftsprojekt Öyfjellet i Nordland Fylke har fått slutligt tillstånd beviljat. Projektet är tillverkarens hittills största tillståndsgivna och omfattar upp till 330 megawatt.

Norges Olje- och Energidepartement (OED) beviljade projektet som kan rymma upp till 110 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion upp till 1,4 terawattimmar vid fullt utbyggd park.

Målsättningen är att projektet ska realiseras inom ramen för det svensk-norska elcertifikatsystemet.