Vestas vinner avtal från OX2

Vestas har vunnit ett avtal från OX2. Avtalet gäller leverans av sammanlagt 18 stycken turbiner, typ V126 på 3,45 megawatt vardera.

Avtalet gäller vindkraftsprojektet Högkölen i Ljusdal.

Tillsammans har företagen mer än 900 megawatt av projekt mellan varandra.