Hexicon erhåller certifikat av ABS

Nyligen har Hexicon erhållit certifikat för sin flytande plattform med två vindkraftverk, av American Bureau of Shipping, ABS.

Ett viktigt delmål, skriver företaget, på vägen mot byggande av den skotska demonstrationsanläggningen Dounreay Trí. Just nu pågår förberedelser för tillverkning 2017, med idrifttagning 2018.

Dounreay Trí ingår i den skotska regeringens satsning på flytande havsbaserad vindkraft och är en av tre andra demonstrationsanläggningar utvalda av regeringen.