Aquila Capital sluter förvärvsavtal med OX2

Aquila Capital har tecknat ett förvärvsavtal med OX2. Avtalet avser en vindkraftskapacitet om 65 megawatt.

Avtalet gäller Högkölens vindpark med 18 vindkraftverk i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

Parken kommer att byggas i något som kallas ett ovanligt gynnsamt läge av OX2 i ett pressmeddelande. Med en medelvind på 8,0 meter/sekunden vid turbinernas navhöjd.

OX2 bygger vindparken på totalentreprenad.