OAS i samarbete med ORE Catapult

Ocean Array Systems (OAS) kommer i ett samarbete med Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult använda Catapults turbiner på sju megawatt vardera för att demonstrera och validera en mjukvara designad för att förbättra kontrollstrategier av havsbaserade turbiner.

Enligt företagen ska en ökad kontroll över turbinerna kunna bidra till minskade kostnader, upp till 2,4 procent.

Mjukvaran ska bland annat kunna användas till att förutsäga atmosfärsik turbulens, stabilitet och hur turbinerna påverkar varandra.