General Electric fortsätter samarbetet med Max Bögl Wind

General Electric fortsätter samarbetet med Max Bögl Wind AG. Tillsammans jobbar de med ett projekt vilket avser både vind, vattenkraft och energilagring.

Projektet ska vara på god väg att koppla de fyra installerade turbinerna till nätet under 2017. Vattenkraften planeras kopplas in 2018.

Projektet som helhet representerar en kombination av två olika förnybara energikällor tillsammans med möjlighet till energilagring.