”Bygg ut stamnätet och utveckla utlandsförbindelserna”

Tomas Hallberg från Svensk Vindenergi skriver i ett debattinlägg att utbyggnaden av stamnätet och utlandsförbindelserna är en av de allra största flaskhalsarna för en fortsatt utbyggnad av förnybar el och nödvändigt för en fortsatt hög försörjningstrygghet.

Tomas lyfter de politiska siffrorna som ett av incitamenten att nå målet 2040, då ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion och senast år 2045 inga nettoutsläpp av växthusgaser.

Han trycker på att utvecklingen mot ett elsystem som i allt större utsträckning baseras på förnybar elproduktion ställer nya krav på elnäten. Överföringskapaciteten är dimensionerad efter vattenkraftens kapacitet och överföringsbehovet kommer att öka med effekt från vind- och solkraft (såväl inom landet som till våra grannländer).

Som en lösning på problemet lyfter Tomas fram att regeringen ska se till att Svenska Kraftnät snabbt genomför de nödvändiga förstärkningarna i stamnätet. Att bland annat satsa på överföring i havet från norr till söder.

Läs mer om kommentarerna från Svensk Vindenergi här.