Greenfield Wind avyttrar projekt

Greenfield Wind LLC har avyttrat sin vindkraftspark i Montana på 25 megawatt. Greenbacker Renewable Energy Company LLC har köpt upp parken.

Köpeskillingen omfattade 312 miljoner kronor (34,5 miljoner dollar).

Parken består av 13 stycken vindkraftsturbiner från General Electric på 2,3 megawatt vardera.