Taiwan kraftsamlar för havsbaserad vindkraft

Nyligen bildades en allians i Taiwan, en allians för havsbaserad vindkraft vid namn Marine-Team. Syftet är att alliansen ska kunna dra nytta av det kommersiella intresset i havsbaserad vindkraft och göra det enklare för landet att etablera sig i sektorn genom att utbilda människor i teknik och service.

Alliansen tecknades i Taiwan hos CSBC. Medlemmarna är Taiwan Power Co., China Steel, Chunghwa Telecom, the Steel Industries Research and Development Centre, the Ship and Ocean Industries R&D Center, Industrial Technology Research Institute, the CR Classification Society och andra större företag.

CSBC kommer att koordinera alliansen och dess arbete.

Målen är att först utveckla 520 megawatt av vindkraft till 2020 och sen att utveckla 3 000 megawatt av vindkraft till 2025.