Gamesa vinner avtal för amerikanskt projekt

Gamesa har lyckats kamma hem ett amerikanskt turbinleveransavtal.

Avtalet omfattar en kapacitet på 99 megawatt och gäller ett projekt i södra delen av USA.

Gamesa ska leverera 48 stycken av sina G114 turbiner på 2 megawatt vardera och G114 turbiner på 2,1 megawatt.