Ny studie kring dödsfall av fladdermöss

En nu studie från University of Exeter ska rapportera om att hundratals fladdermöss dör varje månad i Storbritannien på grund av kollision med vindkraftverk, skriver The Guardian.

Detta trots att miljö och naturstudier görs innan vindkraftsparkerna sätts upp. Studien ska peka på att de krav som finns för skydd av djur och natur inte är tillräckliga.

Med hjälp av spårhundar har University of Exeter undersökt totalt 46 vindkraftsparker i Storbritannien. Varav 29 av dem hade genomfört en bedömning kring påverkan på djur och natur.

Trots detta ska forskare ha hittat fladdermöss nära nästan alla av de 29 parkerna som hade gjort en områdesbedömning. Vid 64 anläggningar hittades döda fladdermöss från kollision med vindkraftverk.