Siemens lyckas förlänga serviceavtal

Siemens har vunnit ett förlängt servicekontrakt av kund Puget Sound Energy.

Avtalet gäller ett vindkraftsprojektet Lower Snake River i Washington.

Projektet togs först i drift 2012 och består av 149 turbiner. Siemens kontrakt har förlängts med tio år.