Snart dags för Vindvals höstseminarium

Snart nalkas Vindvals höstseminarium. Ett seminarium där ny kunskap diskuteras till nytta för alla som arbetar med vindkraft.

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Forskare från alla Vindvals verksamhetsområden finns på plats och bjuder på inblickar i de projekt som nyligen slutrapporterats eller ska rapporteras i närtid.

På schemat finns bland annat ”Beslutstödsmodeller för tillståndsprövning och etablering av vindkraft” av Stig Blomskog, Södertörns högskola, ”Värdering av vindkraftens samhällsnytta vid tillståndsprövning” av Kristina Ek, Luleå tekniska universitet, ”Underlag för reglering av undervattensljud vid pålning”, Mathias Andersson, FOI, ”Hur påverkar vindkraft i driftsfas renarnas val av betesområde”, Anna Skarin, SLU och ”Kontrollprogram för buller” av Karl Bolin, KTH.

Här kan du anmäla dig.