Nordex tecknar sex franska avtal

Nordex har kammat helt totalt sex franska vindkraftsprojekt över hösten 2016.

Den totala kapaciteten omfattar 93,3 megawatt.

Avtalen ska omfatta 17 stycken av tillverkarens N117/2400, 15 stycken av N100/2500 och sex stycken av N90/2500.

Nordex kommer även att serva turbinerna under en period om 15 år.