Planer på 122 vindkraftverk i Wales

CWP Renewables planerar ett vindkraftsprojekt i södra New South Wales på 122 turbiner.

Förhoppningar finns att de nya turbinerna ska kunna gynna bönderna vars land projektet väntas lokaliseras. Möjligheter till investeringar och utvecklad infrastruktur nämns som några av de positiva effekterna av en vindkraftpark, skriver ABC.

För tillfället finns en miljökonsekvensbeskrivning öppen för allmänheten där de kan uttrycka sina tankar och åsikter kring ljud och påverkan på landskapet.