Siemens vinner fem tyska avtal

Siemens har lyckats kamma hem totalt fem stycken tyska avtal. Vilka samtliga avser 23 stycken av tillverkarens direktdrivna turbiner.

Det största avtalet av de fem omfattar åtta stycken av Siemens SWT-113 turbin på tre megawatt. Verken ska till vindkraftsprojektet Bollenhagen i norra Tyskland.

De andra projekten Siemens ska leverera till är Beedenbostel, Damme extension, Schleswig-Holstein och Quarnbek.