”Det kommer bli svårt att leverera effektiv utbyggnad”

Nu har Energimyndigheten (EM) och Norges Vassdrags- och Energidirektorat (NVE) lämnat ett förslag på hur respektive land kan fortsätta med elcertifikatsystemet. Svensk Vindenergi anser att det är positivt med ett fortsatt gemensamt Svenskt-Norskt system och att behovet av stoppmekanismer vid 2030.

Men branschorganisationen pekar på två centrala problem: att teknikutveckling och överutbyggnad till 2020 inte hanteras, detta i samband med den föreslagna utbyggnadstakten. En viktig fråga för Svensk Vindenergi som anser att systemet måste hantera teknikutvecklingen, vilket påverkar prissättningen för alla certifikat.

Enligt Svensk Vindenergi undergräver detta investerarnas förtroende för systemet och äventyrar måluppfyllelsen.

Mer kan du läsa om Svensk Vindenergis kommentarer här.