Möjligt med en femtedel vindkraft till 2030

I Kina presenterade Global Wind Energy Council en rapport som pekade på att det finns en möjlighet att vindkraften kan stå för en femtedel av den globala energiförsörjningen till 2030.

Motsvarande en kapacitet på 2 110 gigawatt.

Rapporten kikade på totalt fyra stycken tidshorisonter: 2020, 2030 och 2050, skriver Sun and Wind Energy.

Den första fokuserade på nya riktlinjer från International Energy Agency, den andra på möjligheten att sänka globala uppvärmningen till 2 grader, den tredje och fjärde baserades på analyser från Global Wind Energy Council.