Eolus och Vestas i avtal gällande Jenåsen

Vindkraftsparken Jenåsen planeras att sättas i drift till 2018. Eolus har nyligen tecknat avtal med Vestas gällande leverans av 23 vindkraftsverk, typ V126.

Turbinerna på 3,45 megawatt vardera har en totalhöjd på 190 meter.

Google kommer att köpa all el som kommer att produceras i vindparken.