Argonne National Laboratory i forskningssamarbete med Exelon

Argonne National Laboratory ska i ett femårigt samarbete med Exelon inom ramen för ett forskningsprojekt försöka hitta lösningar på att modernisera dagens elnät.

Under projektets gång kommer specifika områden att stakas ut, som bland annat förnybar energi och batterilagring.

Bland annat håller Exelons dotterbolag ComEd på att utveckla ett mikronät med Illinois Institute of Technology.