Schweizisk miljögrupp kritisk mot vindkraftsprojekt i landet

En miljöorganisation har gått i samarbete med den politiska oppositionen i Schweiz för att motarbeta regeringens miljöpolitik och energimål till 2050.

Syftet ska vara att motarbeta de vindkraftsprojekt som planeras då organisationen anser att projekten förstör landsbygden.

Den nya energipolitiken som röstades igenom nyligen har ett starkt nytt fokus på förnybara energikällor.

Förutom en oro för det naturliga landskapet finns även en oro för att områden i Schweiz kommer att likna industriella zoner.