Svensk Vindenergi kommenterar NVE:s elcertifikatunderlag

Svensk Vindenergi har läst igenom NVE:s (Norges vassdrags- og energidirekorat) underlag om elcertifikatsystemets utformning efter 2020.

De menar att många punkter är positiva, som stoppmekanismer, medan det finns andra punkter som fortfarande behöver mer arbete.

Branschorganisationen menar att det till exempel inte är rimligt att Sverige ska betala hela notan för överutbyggnad (över 28,4 terawattimmar) inom ramen för det nya målet till 2030, med hänvisning till det gemensamma målet i avtalet med tillhörande finansieringsåtaganden. Sveriges nya mål på 18 terawattimmar ska reducera konsekvenserna av överutbyggnad, men inte ta bort dem helt.

Svensk Vindenergi anser också att frågan gällande prispress på tidiga investeringar på grund av teknikutveckling borde tas mer på allvar.

För det tredje tar de också upp stoppregeln till 2030 som ses som positiv men att det inte räcker med en tidsrelaterad stoppregel som man vill införa innan 2020. Det behövs något liknande en målrelaterad stoppregel, ett stopp när de 18 terawattimmarna är byggda.

Läs mer om Svensk Vindenergis kommentarer här.