Aquila förvärvar projekt från OX2

Tyska investeraren Aquila Capital har förvärvat det svenska vindkraftsprojektet Lehtirova från OX2.

Aquila har också tecknat ett energiköpeavtal med Google, som ska köpa energi från parken för att försörja dess datacenter.

OX2 kommer fortsätta att vara involverad i projektet som ingenjör, ha hand om inköp och bygg.