Pilotprojekt undersöker industriell vätgaslagring

Tillsammans med olika pilotprojekt i Europa samarbetar Hydrogenics för att demonstrera vätgasens miljövänliga lagringsegenskaper genom elektrolys, för att balansera nätet och integrera förnybar energi i systemet.

Italien tas som ett exempel som har stora möjligheter för förnybar energiproduktion i södra delen av landet, men det största behovet finns i norr – här skulle lagring spela en avgörande roll.

Elektrolys är en process där man använder el för att dela vatten till vätgas och syrgas. Reaktionen sker i en elektrolysör, skriver Windpower Monthly.

Projekten sker i industriell skala där företagets PEM elektrolysörer används (Polymer Electrolyte Membrane). Planen är att producera lagrad kemisk energi för en on-demand elproduktion.

Processen att omvandla den lagrade kemiska energin direkt till elektrisk energi förklaras som en kall förbränning av väte och syre till vatten.