Eon förser Amazon med service

Eon har vunnit ett avtal från Lincoln Clean Energy vilket avser servicetjänster till Amazons vindkraftsprojekt i Texas.

Projektet omfattar en kapacitet på 253 megawatt, vilket 90 procent av energiproduktionen ska säljas till Amazon under ett långsiktigt kontrakt.

Avtalet mellan Eon och Lincoln Clean Energy är ett av de senaste tilläggen i företagets portfölj, som bland annat består av en investering av 105 miljarder kronor (12 miljarder dollar) i både vind- och solkraft världen över.