Eurus förvärvar finska projekt

Eurus Energy har förvärvat två finska projekt från ett samriskföretag mellan Yard Energy och Maas Capital Renewables.

Projektet omfattar en sammanlagd kapacitet på 27,5 megawatt, varav 7,5 megawatt tillhör Kankaanpaanmaki och 20 megawatt tillhör Mustaisneva.

Turbinerna kommer från Lagerwey.