Ideol installerar flytande prototyp

Ideol tillverkar flytande grunder för havsbaserad vindkraft. Grunden är ring-formad designad för att passa de flesta ”standardturbiner” som finns på marknaden.

Med en flytande grund är det möjligt att installera vindkraftverk längre ut till havs där det annars inte skulle ha funkat med traditionell grund då det är för djupt.

Ideol håller på att installera en prototyp i Frankrike för det europeiska vindkraftsprojektet FloatGen. I projektet kommer de även att installera en turbin från Vestas, typ V80, skriver Recharge News.