Förnybara investeringar, lägst sedan 2013

Investeringar i förnybar energi mellan juli och september ska ha nått en rekordlåg nivå sedan 2013, skriver Windpower Monthly.

Mätningarna kommer från Bloomberg New Energy Finance (BNEF), som jämför årets investering på 367 miljarder kronor (42,4 miljarder dollar) med 362 miljarder kronor (41,8 miljarder dollar) 2013.

Europa och Asien pekas ut som de främsta regionerna ansvariga för lägre siffror.

Enligt en analytiker på BNEF ska en av anledningarna till minskade investeringar vara dålig timing av europeiska investeringar i havsbaserad vindkraft, som minskade mellan juli och september.