Turbin från Siemens kollapsar

På Hawaii finns vindkraftsprojektet Auwahi Wind Complex, som ägs av Sempra U.S. Gas & Power och BP Wind Energy.

Ägaren meddelar att en av deras direktdrivna turbiner från Siemens på tre megawatt har kollapsat. Gondol, nav och blad ska ha oförklarligt ramlat ner till marken.

Projektet har en kapacitet på 21 megawatt och sattes i drift 2012.