Octopus förvärvar från BayWa

Tyska BayWa AG har avyttrat sitt vindkraftsprojekt på 29,7 megawatt i England. Förvärvet gjordes av en investeringsfond vid namn Octopus Investments.

BayWa kommer att förse projektet med dess nio turbiner från Vestas, med teknisk service.

Projektet togs i drift 2014.