Forskning kring lättare turbinblad

Det finns en marknad och ett energibehov tillsammans med ekonomiska incitament som idag driver utvecklare mot att tillverka allt större vindkraftverk.

Men för att underlätta allt från service till konstruktion och drift behövs lättare, enklare material.

Genom det europeiska vindkraftsprojektet WALiD (Wind Blade Using Cost-Effective Advanced Lightweight Design) forskar man för att få fram en lättare design av rotorblad på Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT.

Bland annat undersöker forskare en lösning, tillsammans med industrin, som innefattar hållbara termoplastiska skum och kompositer som lättare material.