Dubbla budskap om vindkraft på Gotland

Mark- och miljööverdomstolen tog beslutet om att stoppa Boge Vindkrafts planer på att konstruera sju vindkraftverk i Boge och Othem, skriver P4 Gotland. Ett beslut som bolaget är kritiska mot.

Kritiken ska bland annat grunda sig i att den plats som var utvald för projektet tidigare ska ha pekats ut som riksintresse för vindkraft. Därför tycker bolaget att beslutet är konstigt.

En anledning till beslutet var att de örnar som häckar i området kan påverkas av projektet. Men enligt Boge Vindkraft ska länsstyrelsen redan vetat om detta när platsen pekades ut som möjlig för vindkraft.

Bolaget menar slutligen att platsen valdes ut medvetet för att det i slutändan inte skulle bli ett projekt.  Men länsstyrelsen förklarar det så att när detaljplanen gjordes 2009 fanns det inte med en praxis om att inga örnbon får finnas inom två kilometer från verken, skriver P4 Gotland. Denna praxis kom till 2011.