Europa: 140 gigawatt på 10 år

På en period om 10 år kommer Europa att installera en vindkraftskapacitet på 140 gigawatt, enligt ny rapport från Make Consulting, skriver Clean Technica.

60 procent av kapaciteten ska lokaliseras i norra Europa.

Men trots en väntad utökning nämnde även rapporten en osäkerhet kring det politiska och ekonomiska klimatet. Extra fokus på subventioner och hur det kanske borde skapas ett stödsystem som är mer känsligt för prisfluktuationer