General Electric i samarbete med Mainstream

Mainstream Renewable Power har tecknat avtal med Gamesa gällande storskaliga vindkraftsprojekt i Vietnam. Projekten omfattar en investering på 12,8 miljarder kronor (1,5 miljarder dollar).

General Electric ska förse projekten med teknologi och finansiering.

Regeringen i Vietnam har satt ett energimål på 330 miljarder kilowattimmar till 2020, skriver The Wall Street Journal, vilket driver på nya utvecklingar i landet.